Hướng dẫn tăng giảm phạm vi bảo vệ của relay điện tử bằng các CT có sẵn

COMPANY

Về chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi EMAIL Facebook Youtube zalo
Hướng dẫn tăng giảm phạm vi bảo vệ của relay điện tử bằng các CT có sẵn
29/06/2019 - 09:06:37 AM | 3844
Hướng dẫn tăng giảm phạm vi bảo vệ của relay điện tử bằng các CT có sẵn. Nếu bạn có sẵn 1 relay điện tử bất kỳ và bộ CT (biến dòng bất kỳ) và muốn lắp để bảo vệ cho động cơ có công suất lớn hơn hay nhỏ hơn phạm vi bảo vệ của relay (nhưng vẫn nàm trong phạm vi của biến dòng).

Video này hướng dẫn bạn tùy chỉnh việc sử dụng các thiết bị có sẵn để áp dụng lắp đặt bảo vệ cho bất kỳ động cơ nào có dòng điện nhỏ hơn dòng lớn nhất của CT (biến dòng) nhờ đó bạn có thể tận dụng tất cả những gì đang có để sử dụng và duy trì lượng hàng dự trữ ở mức thấp nhất mà vẫn đảm bảo hoạt động của hệ thống một cách hoàn hảo.

Hướng dẫn tăng giảm phạm vi bảo vệ của relay điện tử bằng các CT có sẵn

eocr, ss, 3dm, 3de, ssd, fdm, fmz, ifmz, i3dm